Погоджено проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
понеділок | 19.02.2018
Регуляторна політика  > Погоджені

Погоджено проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»

Розробник: Мінекономрозвитку України.

 

Зміст:

Проект наказу розроблено відповідно до вимог Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 31.05.2011 № 634 «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України», Господарського та Податкового кодексів, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73 в рамках проведення адміністративної реформи та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проектом наказу передбачається затвердити:

-        Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (привівши його у відповідність до вимог Указів Президента України від 09.12.2010 № 1085 і від 31.05.2011 № 634 та встановивши, відповідно до статті 75 Господарського кодексу України термін затвердження фінансових планів для підприємств електроенергетики, ліцензована діяльність яких регулюється шляхом затвердження НКРЕ структури тарифів на електричну та теплову енергію – до 31 грудня року, що передує плановому);

-        форми фінансового плану та звіту про його виконання (привівши їх у відповідність до норм Податкового кодексу України і вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та удосконаливши формування доходної частини фінансового плану з урахуванням видів економічної діяльності, кількісних та цінових характеристик, посиливши контроль за використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на капітальні інвестиції шляхом розмежування коштів за джерелами інвестицій та напрямів використання);

-        Рекомендації (привівши їх у відповідність до норм Податкового кодексу України та вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

 

На сьогодні Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, форми фінансового плану та звіту про його виконання, а також Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них затверджено наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173 (у редакції наказу Мінекономіки від 16.03.2009 № 216), зареєстрованого в Мін’юсті 11.07.2005 за № 729/11009.

 

Пропозиції:

Погодити проект наказу.

03.09.2014
Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів