Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
субота | 18.08.2018
Нормативно-правові акти  > Реєстр обліку актів законодавства України
Акти Верховної Ради України
№ з/п Реєстрацій-
ний номер акта
Дата прийняття Вид Назва Джерело опублікування Поточний стан
Чинний/
нечинний тощо
Зміни
1 1775-III 01.06.2000 ЗУ Про ліцензування певних видів господарської діяльності ВВР, 2001, № 7, ст.35 чинний Зміни
2 1755 29.11.2000 ЗУ Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу ОВУ, 2000, № 48, ст. 2093 чинний Зміни
3 2157-ІІІ 21.12.2000 ЗУ Про Національ-ну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ВВР, 2001, № 7, ст.35 чинний Зміни
4 1160-IV 11.09.2003 ЗУ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ВВР, 2004, № 9, ст. 79 чинний Зміни
5 779-р 18.12.2003 ЗУ Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів Не публікувався в офіційних джерелах чинний Зміни
6 308 11.03.2004 ЗУ Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта ОВУ, 2004, № 10, ст. 612 чинний Зміни
7 152-р 19.03.2004 ЗУ Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади Не публікувався в офіційних джерелах чинний
8 2806-IV 06.09.2005 ЗУ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ВВР, 2005, № 48, ст. 483 чинний Зміни
9 877-V 05.04.2007 ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ВВР, 2007, № 29, ст.389 чинний Зміни
10 1110-р 09.09.2009 ЗУ Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року УК, 2009 № 179 чинний

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів