Чи необхідно суб’єкту господарювання отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, у разі залучення субпідрядників - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
середа | 18.07.2018
Дозвільна система та ліцензування > Ліцензування > Роз'яснення

Чи необхідно суб’єкту господарювання отримувати ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта архітектури, у разі залучення субпідрядників

11.07.2014
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

 

За результатом спільного опрацювання з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України зазначеного питання повідомляється.        

Згідно частини першої статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» господарська діяльність у будівництві підлягає ліцензуванню відповідно до спеціальних законів.

Статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 затверджено Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджено (далі – Порядок ліцензування).

Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про архітектурну діяльність», а також ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» визначено, що будівництво – це нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва.

Порядок ліцензування поширюється тільки на виконання будівельних робіт із будівництва об’єктів архітектури, які за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належать до IV та V категорії складності.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» віднесення об’єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва.

Віднесення об’єктів до IV та V категорій складності здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2013 № 557.

Законами України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що будівельні роботи на об’єкті повинні виконуватись відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації.


Згідно зі статтею 317 Господарського кодексу України будівництво об’єктів, які виконуються суб’єктами господарювання для інших суб’єктів або на їх замовлення, здійснюється на умовах підряду.

Статтею 318 Господарського кодексу України визначено, що за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк, визначений договором, об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти і оплатити їх.

На підставі статті 319 Господарського кодексу України підрядник має право залучати до виконання договору третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» генеральний підрядник координує діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань, відповідає за організацію будівельного виробництва тощо.

За усталеною практикою договір підряду укладається замовником із підрядником, який здійснюватиме реалізацію основних (профільних) розділів проекту відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Виходячи з наведеного, підряднику, у разі набуття ним статусу генерального підрядника, достатньо мати ліцензію на виконання будівельних робіт, які він буде здійснювати власними силами на об’єкті будівництва, за відповідним класом наслідків, зазначеним у додатку до ліцензії.

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів