Протокол № 1 засідання Ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
неділя | 22.04.2018
Громадська рада > Ініціативна група

Протокол № 1 засідання Ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

15.09.2015
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

ПРОТОКОЛ № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів
для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

 

м. Київ                                                                                                            14 серпня 2015 р.

Час проведення: з 10.00 до 12.00

Місце проведення: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 6-й поверх, актова зала Державної регуляторної служби України

Присутні:

члени ініціативної групи: Биковець В.М., Доротич С.І., Зайвенко В.Г., Козиренко С.П., Котляр Т.М., Кріводонов С.В., Папіровий Ю.М., Платкевич Б.С., Пліва О.А., Строкач О.М.;

Запрошені: Лавренюк Б.С., Красовський О.О.

1. СЛУХАЛИ: Щодо порядку денного засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

ВИСТУПИЛИ:

Строкач О.М. запропонував схвалити наступний порядок денний засідання ініціативної групи:

1. Обрання голови ініціативної групи.

2. Обрання секретаря ініціативної групи.

3. Призначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

4. Затвердження тексту повідомлення про формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити зазначений порядок денний засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Обрання голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИСТУПИЛИ:

Доротич С.І. запропонував кандидатуру Биковця В.М. у якості голови ініціативної групи.

ВИРІШИЛИ:

Обрати  Биковця В.М. головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одноголосно

3. СЛУХАЛИ: Обрання секретаря ініціативної групи.

ВИСТУПИЛИ:

Биковець В.М. запропонував кандидатуру Козиренка С.П. у якості секретаря ініціативної групи.

ВИРІШИЛИ:

Обрати  Козиренка С.П. секретарем ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одноголосно

4. СЛУХАЛИ: Призначення дати, часу і місця проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИСТУПИЛИ:

Козиренко С.П. повідомив, що відповідно до пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996, для формування складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства.

Враховуючи, що ініціативна група утворена 03.08.2015, відповідно до наказу Державної регуляторної служби України від 03.08.2015 № 49, запропонував провести установчі збори 1 жовтня 2015 року об 11.00 в приміщенні ДРС.

ВИРІШИЛИ:

Провести установчі збори для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України 01.10.2015 об 11.00 у актовій залі Державної регуляторної служби України.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Інформацію секретаря ініціативної групи щодо тексту повідомлення про формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

ВИСТУПИЛИ:

Козиренко С.П. запропонував наступний текст повідомлення про формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України:

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про формування складу Громадської ради при

Державній регуляторній службі України

 

Державна регуляторна служба України керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розпочинає роботу з формування складу Громадської ради.

Установчі збори для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України відбудуться «01» жовтня 2015 р. об 11.00 у адміністративній будівлі ДРС за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, 6-й поверх, актова зала.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

При цьому, відповідно до пункту 3 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 724, основними завданнями ДРС є: реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності; координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Документи необхідно надсилати Ініціативній групі поштою (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11) або передати особисто (м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, каб. 319; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45) у термін до 01 вересня 2015 р. включно.

Довідка за телефоном:

(044) 226 32 64 (Сергій Козиренко, Валентина Зайвенко)

Доротич С.І. запропонував доповнити текст повідомлення наступним абзацом: «Електронні скан-копії інформації про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік та біографічних довідок делегованих ними представників необхідно надавати також на e-mail: kozyrenko@dkrp.gov.ua (рекомендований формат електронних скан-копій: «.pdf» або «.jpg»)».

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про формування складу Громадської ради для оприлюднення на сайті Державної регуляторної служби України із врахуванням запропонованої поправки:

Повідомлення

про формування складу Громадської ради при

Державній регуляторній службі України

 

Державна регуляторна служба України керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розпочинає роботу з формування складу Громадської ради.

Установчі збори для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України відбудуться 1 жовтня 2015 р. об 11.00 у адміністративній будівлі ДРС за адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,6-й поверх, актова зала.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

При цьому, відповідно до пункту 3 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 724, основними завданнями ДРС є: реалізація державної регуляторної політики, політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності; координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції господарської діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Документи необхідно надсилати ініціативній групі з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній регуляторній службі України поштою (01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11) або передати особисто (м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, каб. 319; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45) у термін до 1 вересня 2015 р. включно.

Електронні скан-копії інформації про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік та біографічних довідок делегованих ними представників необхідно надавати також на e-mail: kozyrenko@dkrp.gov.ua (рекомендований формат електронних скан-копій: «.pdf» або «.jpg»).

Довідка за телефоном:

(044) 226 32 64 (Сергій Козиренко, Валентина Зайвенко)

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одноголосно

 

Голова ініціативної групи                                                         В.М. Биковець

Секретар ініціативної групи                                                      С.П. Козиренко

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів