Приклад розрахунку витрат суб’єктів господарювання на запровадження фіксованого розміру авто станційного збору до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій» - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
середа | 18.07.2018
Регуляторна політика Методичне забезпечення

Приклад розрахунку витрат суб’єктів господарювання на запровадження фіксованого розміру авто станційного збору до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій»

21.03.2016
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

ПРИКЛАД

розрахунку витрат суб’єктів господарювання на запровадження фіксованого розміру авто станційного збору до проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку регулювання діяльності автостанцій»

 

Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, виникла у зв’язку із значним подорожчанням у 2014-2015 роках квитків за проїзд автобусами приміських і міжміських маршрутів загального користування в середньому на 118 % у порівнянні з відповідним періодом 2013 року.

 

За даними Bus.com.ua:Середня вартість квитка по Україні

 

Середня вартість квитка

 

у 2013 році

у 2014 році

у 2015 році

на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області 

26,0 грн.

29,0 грн.

30,7 грн.

на міжміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області

83,4 грн.

93,8 грн.

98,5 грн.

Середня вартість квитка по Україні –

54,7 грн.

60,0 грн.

64,6 грн.

Середня вартість 1 км (тариф)

0,32

0,36

0,38*

  • за інформацією перевізників тариф у розмірі 0,38 грн. за кілометр не покриває збитків від перевезень пасажирів приміськими ті міжміськими автобусними маршрутами. Фактична собівартість перевезення одного пасажира на 1 кілометр за підрахунками перевізників досягає близько 0,90 грн. за кілометр з урахуванням зростання ціни на паливно-мастильні матеріали та зменшення пасажиропотоку в середньому за рік на 18 %.

 

Подорожчання квитків за проїзд автобусами приміських і міжміських маршрутів загального користування призвело до зростання вартості автостанційних послуг, передбачених Законом, і як наслідок до порушення прав користувачів транспортних послуг в частині незлагоджених дій автомобільних перевізників та власників автостанцій щодо забезпечення пасажирів та автоперевізників визначеним переліком обов’язкових послуг, передбачених Законом.

Законом України від 05.04.2001 № 2344-III «Про автомобільний транспорт» визначено, що автостанції надають пасажирам послуги, пов'язані з їх проїздом автобусними маршрутами загального користування, а автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на договірних умовах, - послуги, пов'язані з відправленням та прибуттям автобусів згідно з розкладом руху.

До обов'язкових послуг, що повинні надаватися автостанціями пасажирам, належать:

·     продаж квитків;

·     користування приміщеннями для чекання поїздки, облаштованими місцями для сидіння;

·     можливість користування громадськими вбиральнями;

·     інформування щодо розкладу руху автобусів та вартості поїздки.

За надання обов'язкових послуг автостанцій з осіб, які придбавають проїзні квитки, стягують автостанційний збір (далі – АЗ), що входить до вартості квитка.

Механізм розрахунку АЗ визначено Порядком регулювання діяльності автостанцій, затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700 (далі – Порядок).

Згідно із пунктом 3.1.Порядку визначено, що розмір АЗ на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, на території яких розташована автостанція.

 

За даними Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті станом на 01.01.2015 акредитовано 739 автостанцій (із врахуванням АР Крим і м.Севастополя).

На даний час функціонує 680 автостанцій (без урахування АР Крим і м.Севастополя).

 

 

великі

середні

малі

мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

64

(1-2 класу)

366

(3 класу)

173

(4 класу)

77

 (5 класу)

680

Питома вага групи у загальній кількості, %

10%

54%

25%

11%

100%

 

За даними Державної служби статистики України у 2015 році:

№ п/п

Статті

Данні

 

1

Кількість відправлень автобусів

519,75млн. відправ.

2

В середньому однією автостанцією здійснено відправлень (перевезень) за рік

764,34 тис. відправ.

3

Кількість перевезених пасажирів 

7 796,30 млн. пас.

4

Пасажирооборот

7 963,6 млн. пас. км.

5

Середня загрузка 1 автобуса

15 пасажирів

6

Сумарна вартість реалізованих квитків у 2015 році

503 640,98 млн.грн.

Як показав досвід, застосування деяких норм Порядку, за однакового рівня надання обов'язкових послуг власниками автостанцій стягується різна сума АЗ в залежності від вартості квитка за тарифом, встановленого перевізником, із врахуванням дальності поїздки.

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання, пов'язаних із запровадженням фіксованого автостанційного збору у розмірі 1 грн.

 

Додаток 2 до Методику проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151) не дає змогу в повній мірі оцінити вплив на суб’єктів господарювання, що підпадають під регулювання. Це спричинено тим, що запропоноване регулювання не створює додаткових витрат для автостанцій, натомість обмежуючи їх фактичний дохід від надання послуг, плата за які стягується з пасажирів у вигляді авто станційного збору.

У зв’язку з викладеним доцільно застосувати інший механізм обрахунку втрат автостанцій, пов’язаних із запровадженням фіксованого розміру авто станційного збору, а саме встановити, чи забезпечує автостанційний збір у розмірі 1 грн. покриття витрат автостанцій на надання обов’язкових послуг.

 

Згідно із пунктом 3.3.1 Порядку витрати, пов'язані з наданням обов'язкових послуг автостанціями власника (крім послуг кімнати матері і дитини), визначаються, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 та на підставі звіту про фінансові результати за попередній рік, форма якого наведена в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, з урахуванням прогнозованих цін на промислову продукцію, обсягу робіт та інших параметрів, та які пов'язані з наданням обов'язкових послуг автостанціями власника (крім послуг кімнати матері і дитини).

За інформацією власників автостанцій та порталу Bus.com.ua витрати, пов'язані з наданням обов'язкових послуг автостанціями, в середньому у плановому 2015 році (ВП) становили:

№ п/п

Статті

Загальні витрати 680 автостанцій

за рік

(грн.)

Витрати однієї автостанції

за рік

(грн.)

1

Середня заробітна плата

311 467 200,00

458 040,0

2

Нарахування на з/п

115 554 331,20

169 932,84

3

Матеріальні витрати

76 838 958,24

112 998,47

4

Утримання,ремонт,реконструкція

64 349 123,52

94 631,06

5

Амортизація

2 2674 812,16

33 345,31

6

Оренда

9 344 016,00

13 741,20

7

Комунальні послуги

36 285 928,80

53 361,66

8

Послуги сторонніх організацій

38 715 372,96

56 934,37

9

Податки

45 972 558,72

67 606,70

10

Адміністративні витрати

5 606 409,60

8 244,72

11

Інші

11 368 552,80

16 718,46

Всього витрати (грн.)

738 177 264,0

1 060 591,61

 

Подальший розрахунок проводився відповідно до методики розрахунку авто станційного збору, передбаченою Порядком регулювання діяльності автостанцій (наказ міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2010 № 700) з урахуванням наступного:

 

1. Дохід автостанцій у 2015 році та прогнозований дохід автостанцій у 2016 році розраховувались з урахуванням індексу прогнозованих цін виробників на промислову продукцію і послуги у плановому періоді (126,5%), обґрунтованого рівня рентабельності (17 %) та ПДВ (20%).

2. Прогнозовані витрати суб’єктів господарювання, пов'язані з наданням обов'язкових послуг автостанцій, у 2016 році розраховувались з урахуванням середнього індексу споживчих цін 124,8%.

3. Індекс прогнозованих цін виробників на промислову продукцію і послуги на 2016 рік та індекс споживчих цін на 2016 рік в середньому до попереднього року визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2015).

4. Тариф перевізника у вартості квитка в середньому по Україні за даними суб’єктів господарювання складає 80-90%. У розрахунку цей показник враховано на рівні 85%.

5. Розрахунок проводився, виходячи з припущення, що пасажирообіг, середня завантаженість на один автобус, а також складові тарифу на автомобільні перевезення, крім автостанційного збору, у 2016 році залишаться на рівні 2015 року.

6. У якості індикатора досягнення цілей державного регулювання використовувався показник темпу приросту до рівня рентабельності.

7. Для порівняння розраховано показник базовий розмір автостанційного збору, за якого автостанції матимуть змогу мінімально забезпечити надання обов'язкових послуг.

 

 

 

 

 

Розрахунок витрат на запровадження фіксованого розміру автостанційного збору у розмірі однієї гривні

 

№п/п

Статті

Данні за 2015 рік

Запровадження фіксованого розміру автостанційного збору у вартості 1 грн.

На
1 суб’єкта господарювання

(автостанцію)

Всього

680 суб’єктів господарювання (автостанцій)

На
1 суб’єкта господарювання

(автостанцію)

Всього

6801суб’єктів господарювання (автостанцій)

1

2

3

4

5

6

1

Витрати суб’єктів господарювання, пов'язані з наданням обов'язкових послуг автостанцій (колонки 5 та 6 із врахуванням гр.6 та індексу інфляції)2

3,19

млн.грн

2 169,20

млн.грн.

8,68

млн.грн

5 902,4

млн.грн.

2

Здійснено відправлень (перевезень) за рік 3

(щорічне скорочення на 20%)

0,764

млн. відправ.

519,75

млн. відправ.

0,60

млн. відправ.

408,00

млн. відправ.

3

Середнє завантаження 1 автобуса

15,38 пас

15,38 пас.

4

Пасажирообіг

11,76 млн.пас. км.

7 998,39 млн. пас.км.

11,76 млн.пас. км.

7 998,39 млн. пас.км.

5

Середня вартість квитка по Україні (з ПДВ, автостанційним збором, страховим збором)4

64,6 грн.

57,85 грн.

в тому числі:

 

 

 

5.1

тариф перевізника

44,80 грн.

44,80 грн.

5.2

автостанційний збір  (12%-15% в залежності від класу автостанцій)

7,75 ‑9,69 грн.

1 грн.

5.3

страховий збір (1,5% , без ПДВ)

0,85 грн.

0,85 грн.

5.4

ПДВ

11,20 грн.

11,20 грн.

6

Індекс прогнозованих цін виробників на промислову продукцію і послуги5

126,5%

118,1%

7

Рентабельність (17%)

0,54 млн. грн

368,75 мл. грн

1,47 млн. грн.

1 003,4 млн. грн.

8

ПДВ (20%)

0,64 млн.грн.

433,84 мл.грн.

1,74 млн.грн.

1 183,2 млн. грн.

9

Сумарна вартість реалізованих квитків за рік

(гр.2 Х гр.3 Х гр.5)

759,40 млн.грн.

516 396,60 млн.грн.

533,00 млн. грн.

363 011,00 млн.грн.

10

Середній розмір доходів від автостанційного збору за рік

(гр.9-85%-гр.5.3-гр.8) Х (гр.2 Х гр.3 Х гр.5.2)

89,76 млн.грн.

61 038,07 млн.грн.

9, 23 млн.грн.

6 276,4 млн.грн.

10*

за інформацією суб’єктів господарювання Середній розмір доходів від автостанційного збору за рік

91,10 млн. грн.

61 951,6 млн.грн.

 

 

11

Чистий дохід від автостанційного збору за рік

(гр.10-гр.1)

86,57 млн.грн.

58 867,6 млн. грн.

0,55 млн. грн.

374 млн. грн.

12

Темп приросту до рівня рентабельності

((гр.11-гр.7) Х гр.9) /100

 

 

-62,6%

13

Для забезпечення якісного надання обов'язкових послуг автостанцій базовий розмір автостанційного збору в цілому для автостанцій:

В=(гр.11 / гр.9) Х 100%

9,56 грн

9,56 грн.

щонайменше

1,73 грн.

щонайменше

1,73 грн.

 

 

1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/99110;

Міністерство інфраструктури України, http://mtu.gov.ua/timeline/Analitika.html;

2. За даними суб’єктів господарювання та їх об’єднань – 50 звернень,що надійшли на адресу ДРС та прогнозні значення за результатами розрахунків;

3. Держстат України, http://www.ukrstat.gov.ua;

4.BUS.COM.UA, http://bus.com.ua;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 


Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів