Щодо підключення місцевих дозвільних органів до системи електронного документообігу Реєстру документів дозвільного характеру - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
середа | 18.07.2018

Щодо підключення місцевих дозвільних органів до системи електронного документообігу Реєстру документів дозвільного характеру

02.01.2012
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

Центральним органам виконавчої влади

 

Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

  Щодо впровадження електронного документообігу   Інформаційний лист  

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2011    № 34447/68/1-09 щодо вжиття заходів стосовно запровадження систем електронного документообігу та автоматизованого обміну даними між державними адміністраторами і місцевими дозвільними органами повідомляємо наступне.

В зв’язку з відсутністю централізованого фінансування та за наявності додаткових коштів, передбачених в межах видатків на утримання відповідного органу, для підключення місцевих дозвільних органів до системи електронного документообігу Автоматизованої інформаційної системи ведення Реєстру документів дозвільного характеру (далі – АІС РДДХ) Вами може бути розглянутий наступний порядок.

 

1. Місцевий дозвільний орган власним розпорядчим документом уповноважує відповідну особу, що є працівником даного місцевого дозвільного органу (далі – уповноважена особа), на роботу з Реєстром, в частині забезпечення електронного документообігу між державними адміністраторами і місцевим дозвільним органом.

2. Для забезпечення електронного документообігу, уповноважену особу має бути підключено до АІС РДДХ технічним адміністратором РДДХ – Державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (далі – ДП «ІРЦ») одним на вибір шляхом:

– при наявності ключа електронного цифрового підпису (далі – ключ ЕЦП), який  самостійно можна придбати, звернувшись до акредитованого центру сертифікації ключів, – з місцевим дозвільним органом укладається договір на надання комплексу послуг з підключення до АІС РДДХ та її технічної підрамки, згідно тарифів. Тарифи, запропоновані ДП «ІРЦ", наведені у Додатку 1;

– при відсутності ключа ЕЦП – з місцевим дозвільним органом укладається договір на надання комплексу послуг з підключення до АІС РДДХ та її технічної підтримки, згідно тарифів. Тарифи, запропоновані ДП «ІРЦ", наведені у Додатку 2.

3. Після визначення щодо шляхів підключення до АІС РДДХ, місцевий дозвільний орган надсилає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва) запит щодо підключення до АІС РДДХ, до якого додаються засвідчені в установленому порядку 2 копії наступних документів:

- розпорядчий документ, який підтверджує, що уповноважена особа займає відповідну посаду у даному органі;

- розпорядчий документ про уповноваження особи для ведення Реєстру;

- паспорт та ідентифікаційний номер уповноваженої особи.

4. З моменту отримання відповідних запитів та підписання одного з видів договорів,  ДП «ІРЦ» забезпечує підключення уповноважених осіб відповідних місцевих дозвільних органів до АІС РДДХ (у тому числі забезпечення особистими засобами індивідуалізації – логінами та паролями для доступу), у порядку та терміни, передбачені відповідним договором.

5. Звертаємо увагу, що підключення місцевого дозвільного органу до АІС РДДХ можливе лише за дотримання відповідних технічних вимог ДП «ІРЦ» до робочого місця користувача, передбачених у Додатку 3.

Склад та вартість робіт визначають сторони у кожному конкретному випадку у договорі.

  Додатки:

1. Додаток 1 «Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв’язку з АІС РДДХ протягом одного року».

2. Додаток 2 «Кошторис вартості витрат на підключення до АІС РДДХ, забезпечення ключем ЕЦП, надання послуг технічної підтримки та забезпечення безперервного зв’язку з АІС РДДХ протягом одного року».

3. Додаток 3 «Технічні вимоги до автоматизованого робочого місця (АРМ) уповноваженої особи місцевого дозвільного органу».

   

Файли:
Додатки.rtf

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів