Інформація по Державному підприємству "ТВК" - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
понеділок | 21.05.2018
Про службу > Планування, звітування

Інформація по Державному підприємству "ТВК"

05.05.2016
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

     
Інформація щодо діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки,
що перебувають в сфері управління Держпідприємництва України
     
Загальні відомості про підприємство
Найменування суб'єкта господарювання Державне підприємство "ТВК"
Код ЄДРПОУ 24971375
Місцезнаходження 67806 Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова,21
Основний код виду економічної діяльності (КВЕД) 96.09 Надання інших індивідуальних послуг
Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.11001 Державні нефінансові корпорації
Статус підприємства Державне унітарне комерційне підприємство                                  (мале підприємство)
Перебування в прцедурі банкрутства процедура санації
Керуючий санацією Бойко Т. О.
Орган управління Держпідприємництво України
Статутний капітал (статутний фонд), тис.грн. 100,0
Виконавчий директор Алєксєєнко О.М.
Стратегія, цілі та завдання діяльності (фінансові та нефінансові) додаткові фінансові інвестиції
Досягнення поставленої цілі -
Відомості про ринок послуг (робіт) Основна діяльність  підприємства пов’язана з наданням комерційних послуг фізичним особам по обслуговуванню    складсько-торгових приміщень
Основні клієнти (споживачі), групи фізичні особи
ПОКАЗНИКИ 2014 рік 2015 рік
Основні події для підприємства (значні угоди, залучення інвестицій, реорганізація тощо) процедура санації процедура санації
Інвестиції (інвестиційні проекти)  зазначено в плані санації  зазначено в плані санації
Загальна кількість працюючих на підприємстві, осіб 32 30
Штатна чисельність, осіб 14 14
Керівний склад, осіб 4 4
Загальний фонд оплати праці, тис.грн. 3623,9 3589,9
Середньомісячна заробітна плата по підприємству, грн. 9437 9972
Середньомісячна заробітна плата керівного складу, грн. 15535 14550
Заборгованість по заробітній платі відсутня відсутня
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, які виконуються - -
Основні фінансові показники:    
Валовий прибуток (збиток) 5001,1 4237,7
Фінансовий результат від операційної діяльності -451,5 -824,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування -391,6 -823,6
Чистий фінансовий результат -420,9 -823,6
Коефіцієнт валової рентабельності 34,4 31,3
Коефіцієнт рентабільності активів -1,7 -3,5
Коефіцієнт рентабільності діяльності -2,9 -6,1
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,5 0,4
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) 0,6 0,6
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,5 0,5
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) , тис.грн. 1142,6 1219,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) , тис.грн. 995,6 1110,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, тис.грн. 1164,6 1202,5
       в тому числі відрахування частини чистого прибутку, на виплату дивідендів на державну частку - -

 

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів