Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
середа | 18.07.2018
Регуляторна політика

14.05.2014
Рішення від 12 травня 2014 року № 30 Про необхідність усунення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
На підставі звернення суб’єкта господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення № 30 від 12.05.2014 «Про необхідність усунення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.03.2005 № 71 «Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» з метою запровадження нової процедури уповноваження та атестації у метрологічній системі, яка базуватиметься, зокрема, на таких основних аспектах, як: - закріплення функцій щодо формування позиції та прийняття остаточного рішення щодо допущення суб`єктів господарювання до здійснення метрологічної діяльності виключно за Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, передбачити відповідальний підхід за об`єктивністю прийнятих рішень; - визначити для суб`єктів господарювання прозорі та однозначні вимоги для проходження передбаченої Порядком процедури.
12.05.2014
Рішення від 30 квітня 2014 року № 29 Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
На підставі звернень суб’єктів господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення № 29 від 30.04.2014 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 «Про затвердження Положення про морські екологічні інспекції» з метою виключення з його редакції положень, які надають морським екологічним інспекціям право виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу властивостей вод ізольованого баласту
12.05.2014
Рішення від 30 квітня 2014 року № 28 Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
 
На підставі звернень суб’єктів господарювання та керуючись вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення № 28 від 30.04.2014 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом внесення змін донаказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  від 08.09.1999, № 204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць», в частині виключення з його редакції абзац другий підпункту 4.3.3. пункту 4.3. розділу 4 та додаток 5 до цього підпункту.
11.04.2014
Рішення від 04 квітня 2014 року № 27 "Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”"
 
На підставі звернення суб’єкта господарювання та керуючись вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення від 04.04.2014 № 27 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано  Міністерству екології та природних ресурсів України, внести зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.03.2006 № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», в частині вилучення положень, які передбачають необхідність надання висновку комплексної державної експертизи, висновків державної санітарно-гігієнічної та державної екологічної експертиз.
18.03.2014
Рішення від 14 березня 2014 року № 26 «Про необхідність усунення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”»
На підставі звернення та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення від 14.03.2014 № 26 «Про необхідність усунення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Рішення 26). Відповідно Рішенням № 26 Мінекономрозвитку України запропоновано внести зміни до ДСТУ 1.3:2004, ДСТУ 1.6:2004, наказу Мінекономрозвитку України від 04.11.2013 № 1299 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них» в частині: скасування необхідності подання суб’єктом звернення будь-яких додаткових документів, крім заяви про реєстрацію та самих технічних умов (змін до технічних умов); скасування необхідності проходження погоджувальних процедур технічних умов (змін до технічних умов) у центрах стандартизації, метрології та сертифікації (ДП «Укрметртестстандарт») або інших державних підприємствах; встановлення повідомного (декларативного) принципу державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них в Мінекономрозвитку України – фактом державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них вважати присвоєння структурним підрозділом, який відповідає за реєстрацію Мінекономрозвитку України вхідної кореспонденції, номеру та дати вхідної реєстрації. Оскільки наказ Мінекономрозвитку України від 04.11.2013 № 1299 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з проведення державної реєстрації технічних умов на продукцію та змін до них», ДСТУ 1.3:2004 та ДСТУ 1.6:2004 не відповідають вимогам Закону України «Про адміністративні послуги» та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».
03.03.2014
Рішення від 30 травня 2014 року № 25 - С "Про скасування рішення від 27.02.2014 № 25 “Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”"
За результатами розгляду апеляційною комісією Мінекономрозвитку скарги Мінприроди від 12.03.2014 № 5/1-12/2979-14 на рішення Держпідприємництва від 27.02.2014 № 25, Службою прийнято рішення від 30.05.2014 № 25-С «Про скасування рішення від 27.02.2014 № 25 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
03.03.2014
Рішення від 27.02.2014 № 25 "Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”"
На підставі звернення суб’єкта господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення від 27.02.2014 № 25 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 13.01.2012 № 8 “Про затвердження Регламенту встановлення наявності або відсутності озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення або вивезення”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2012 за № 55/20368, оскільки його норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики.
26.02.2014
Рішення від 26.02.14 № 24 "Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»"
На підставі звернень суб’єктів господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято рішення «Про необхідність усунення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом визнання таким, що втратив чинність спільного наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.1997 № 32/288 «Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 р. за № 423/2863 (із змінами), оскільки його норми не відповідають вимогам діючого законодавства та принципам державної регуляторної політики
26.02.2014
Рішення від 26.02.14 № 23 "Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров`я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»"
На підставі звернень суб’єктів господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято рішення «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров`я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом внесення змін до наказу МОЗ від 23.10.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» з метою виключення з редакції Порядку підпункту 1.3.6. пункту 1.3. розділу ІV; підпункту 1.5. розділу ІV в частині, що стосується необхідності повідомлення Центру; підпунктів 7.1.22, 7.1.23, 7.1.24 розділу VІІ, а також підпункту 9.3 розділу ІХ в частині, що стосується необхідності надання Центру підтвердження щодо договору страхування

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів